okyanusbilgiambari.com

 

  Yasal uyarı

okyanusdanismanlik.com

Anasayfa

Yalın Üretim

TPM &
Sütunları

TPM-SMED
Araçları

KAİZEN-
8D-DMAIC

Kök Neden Analizi
Kalite Araçları

Yalın Eğitim
Fabrika - Şirket - Kamu

Gıda
Mevzuatı

Gıda
Güvenliği

 
Gıda MEVZUATI
 
BRC Gıda Standardı Versiyon 8: 2018'deki önemli değişiklikler videosu  
ISO 22000:2018 Gıda güvenliği yönetim sistemindeki önemli değişiklikler videosu
Excel'de PARETO ve (4 farklı yöntemle) HİSTOGRAM çizimi ve yorumlanmasına dair videolar
 
 

 

   
   Türk Gıda Kodeksi Tam Liste  

 

• TÜRK GIDA KODEKSİ MEVZUATI TAM LİSTE

 
 

• Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

 
 

• Gıda Hijyeni Yönetmeliği

 
 

 • Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ve  Yönetmeliğin EKİ

 
 

 • Okul Kantinleri için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

Resmî Gazete Tarihi/Sayısı: 05.02.2013/ 28550

 

   
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU), Codex Alimentarius
 MİKROBİYOLOJİK Kriterler Mevzuatı
 
Türk Gıda Kodeksi
Mikrobiyolojik Kriterler

• Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

  05.11.2015, html EN
AB (EU)
Mikrobiyolojik Kriterler
• COMMISSION REGULATION (EC) No 2073/2005of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs (AB Mikrobiyolojik Kriterleri)  05.11.2015, html EN
Codex Alimentarius
Mikrobiyal Kriterler
• Principles for the Establishment and Application of Microbiological Criteria for Foods

 

   
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU), Codex Alimentarius
 BULAŞAN Kalıntı Limitleri Mevzuatı
 
Türk Gıda Kodeksi
Bulaşanlar
Yönetmeliği

• Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği

  05.11.2015, html EN
                                               Yönetmeliğin Eki   
AB (EU)
Bulaşanlar Limitleri
• COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs (AB Bulaşanlar Limitleri)  05.11.2015, html EN

Codex Alimentarius
Bulaşanlar, Toksinler

• General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed 09.06.2015, html EN

 Okyanus

• Mycotoxins:Detoxification  2.7.2002, 12 sayfa, 199 KB
• Mycotoxins: Prevention   18.11.2001, 13 sayfa, 140 KB  

 

   
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU), Codex Alimentarius
 TARIM İLAÇLARI Kalıntı Limitleri (MRL) Mevzuatı
 
Türk Gıda Kodeksi
TARIM İLAÇLARI (Pestisit) Kalıntı Limitleri
• Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği   11.12.2016, html EN
                                                                           Yönetmeliğin Eki  
AB (EU)
TARIM İLAÇLARI (Pestisit) Kalıntı Limitleri
 
•  Search pesticide residues in EU pesticide database (AB tarım ilaçları veri tabanında tarım ilaçları limitlerinin araştırılması)  27.8.2017, html EN
• Regulatıon (Ec) No 396/2005 Of The European Parlıament And Of The Councıl of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC (AB Tarım İlaçları Kalıntı Limitleri)  05.11.2015, html EN

Codex Alimentarius
Tarım İlaçları Kalıntıları

• Pesticide Residues in Food and Feed 09.06.2015, html EN

 

   
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU), Codex Alimentarius
 VETERİNER ilaçları Kalıntı Limitleri (MRL) Mevzuatı
 
Türk Gıda Kodeksi
VETERİNER ilaçları Kalıntı Limitleri
•Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması Ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği   07.3.2017, html EN
                                                                                      Yönetmeliğin EKİ  
AB (EU)
VETERİNER ilaçları Kalıntı Limitleri
• COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010 of 22 December 2009 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin (AB VETERİNER ilaçları Kalıntı Limitleri)  05.11.2015, html EN

Codex Alimentarius
Veteriner İlaçları Kalıntıları

•  Veterinary Drug Residues in Food 09.06.2015, html EN

 

   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU), Codex Alimentarius
  Katkı Maddeleri Mevzuatı
 
Türk Gıda Kodeksi
Gıda KATKI Maddeleri Mevzuatı

• Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

11.12.2015, html EN
      Yönetmeliğin EKİ 11.12.2015, html EN

• Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği

11.12.2016, html EN
      Yönetmeliğin EKİ 11.12.2016, html EN
Türk Gıda Kodeksi
Gıda KATKI Maddeleri Mevzuatı

• Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik

03.04.2017, html EN
      Yönetmeliğin EKİ 03.04.2017, html EN

• Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği

11.12.2016, html EN
      Yönetmeliğin EKİ 11.12.2016, html EN
AB (EU)
Gıda KATKI Maddeleri Mevzuatı
• REGULATION (EC) No 1333/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on food additives 11.12.2015, html EN

• REGULATION (EC) No 1334/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on flavourings and certain food ingredients with flavouring properties for use in and on foods

11.12.2016, html EN

 

Commission Regulation (EU) No 1129/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union list of food additives Text with EEA relevance

 
Codex Alimentarius
Katkı Maddeleri
• The Codex General Standard for Food Additives 09.06.2015, html EN

• Codex General Standard for Food Additives (GSFA) Online Database

09.06.2015, html EN

 

   
    Türk Sanayi Bakanlığı ve AB (EU)
  Hazır Ambalajlı Ürünlerde GRAMAJ Kontrolü Mevzuatı
 
Sanayi Bakanlığı
Hazır Ambalajlı Ürünlerde GRAMAJ Kontrolü Mevzuatı
• Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık Ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)   05.11.2015, html EN
                   Yönetmeliğin (76/211/AT) EKİ  
AB (EU)
Hazır Ambalajlı Ürünlerde GRAMAJ Kontrolü
• COUNCIL DIRECTIVE of 20 January 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by weight or by volume of certain prepackaged products (76/211/EEC)  11.12.2015, html EN

 

   
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU)
 Gıda ETİKETLEME Mevzuatı
 
 Türk Gıda Kodeksi
Gıda ETİKETLEME Mevzuatı

• Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

26.01.2017, html EN
      Yönetmeliğin EKİ  
 Türk Gıda Kodeksi
Gıda ETİKETLEME Mevzuatı

• Türk Gıda Kodeksi Besleme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği

26.01.2017, html EN
      Yönetmeliğin EKİ  
 AB (EU)
 Gıda ETİKETLEME Mevzuatı

• REGULATION (EU) No 1169/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006

11.12.2015, html EN
 FDA
 Gıda ETİKETLEME Kılavuzu

• FDA Food Labelling Guide

Mart, 2018, html EN
     
Allerjen

Allerjen Kılavuzları

 
Guide: Allergy Guides By FSA • Food Allergy 31.10.06, 1 Sayfa, 120 KB html EN 
• Food Intolerance and Coeliac Disease 31.10.06, 1 Sayfa, 120 KB html EN 
GAPS Diyeti ile Tedavisi

• Gıda Alerjinin GAPS Diyeti ile Tedavisi Food Allergy (Dr Natasha Campbell-McBride)
(Journal of Orthomolecular Medicine, First Quarter, 2009, Vol 24, 1, pp.31-41)

09.06.2016

 

 OKYANUS

• GIDA ALERJENLERİ, Belirtileri -
• Tedavisi Gıda Sektöründen Talepler ve Önlemler

09.06.2016

 

   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU)
 
HAYVANSAL GIDALAR ÖZEL HİJYEN KURALLARI Yönetmeliği
 
 Türk
HAYVANSAL GIDALAR ÖZEL HİJYEN KURALLARI Yönetmeliği

• Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

21.12.2015, html EN
                                           Yönetmeliğin EKİ  
 AB (EU)
 HAYVANSAL GIDALAR ÖZEL HİJYEN KURALLARI Mevzuatı

• REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for on the hygiene of foodstuffs

21.12.2015, html EN
     
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU)
 
SÜT ve ÜRÜNLERİ, PEYNİR Yönetmeliği, TEREYAĞI Tebliği
 
Süt ve Ürünleri

• Türk Gıda Kodeksi PEYNİR TEBLİĞİ (2015/6)

26.6.2017, html EN
                                           Yönetmeliğin EKİ  

• Türk Gıda Kodeksi Çiğ ve Isıl İşlem Görmüş Sütler Tebliği (2000/6), Değişiklik 1, Değişiklik 2

 html EN

• Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (2009/25)

 html EN

• Türk Gıda Kodeksi Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği (2005/19)

 html EN

• Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği (2003/34) ve Değişiklik 1

 html EN
   
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU)
 
DONDURULMUŞ GIDALAR Tebliğleri
 
DONDURULMUŞ Ürünler

• Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2014/47)

html EN

•  Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası Ve Taşınması Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/48)

html EN

 • Türk Gıda Kodeksi İnsan Tüketimine Sunulan Hızlı Dondurulmuş Gıdalarda Sıcaklığın Resmi Kontrolü İçin Kontrol Noktalarının Seçilmesi Ve Ölçüm Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2015/34)

 html EN
   
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU)
 GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER Yönetmeliği
 
 Türk
GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER
 Yönetmeliği

• Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği

 5.Nisan.2018  html EN
                                           Yönetmeliğin EKİ  
 Türk
GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER
 Tebliği

• Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (No: 2013/34)

01.06.2017, html EN

Tebliğ eki

01.06.2017, html EN
AB (EU)
GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER
 Yönetmelikeri ve Kılavuzları

• Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC

09.06.2016, html EN
   

• COMMISSION REGULATION (EU) No  10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food
      Annex I: Substances (Spesific Migrasion Limits: Page 14);
      Annex II: Restirictions (Heavy Metals, aromatic amins, Page 74 )
      Annex III: Food Stimulants,Page 75;
      Annex IV Declaration of compliance: Page 81;
      Annex V: Complaince Testing, Page 82

11.12.2016 html EN

• Union Guidance on Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food as regards information in the supply chain

11.12.2016 html EN
     
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU)
 
İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA Yönetmelik
 
 Türk
GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER
 Yönetmeliği

• İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

09.06.2016, html EN
                                           Yönetmeliğin EKİ 09.06.2016, html EN
AB (EU)
GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER
 Yönetmeliği

• Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption 

09.06.2016, html EN
 
 
 

Online Gıda Güvenliği Eğitimi

 
 Online Gıda Güvenliği Eğitimi • http://www.sfbbtraining.co.uk/ (Özellikle Hazır Yemek ve Perakende Sektörü için)  Aralık 2010

 

   
 

 Gıdalardaki Tehlikeler

 
     
Patojenler • En Tehlikeli Patojen Minicanlılar 8.3.2001, 2 Sayfa, 283 KB
  • Patojen Minicanlılar 7.4.2001, 7 Sayfa, 1044 KB
  • Listeria: Keeping Food Safe (Listeria'dan korunma yolları) , 1 sayfa, Aralık 2010
     
Patojenler

Mikrobiyal Patojen Özet Bilgileri

 
Guide: Microbial Patojen Data Sheets by NZFSA • Arcobacter 15.01.2007, 2 Sayfa, 35 KB
• bacillus-cereus 15.01.2007, 3 Sayfa, 28 KB
• campylobacter 15.01.2007, 4 Sayfa, 29 KB
• clostridium-botulinum 15.01.2007, 5 Sayfa, 32 KB
• clostridium-perfringens 15.01.2007, 4 Sayfa, 30 KB
• cryptosporidium-parvum 15.01.2007, 3 Sayfa, 22 KB
• enteric-viruses 15.01.2007, 3 Sayfa, 20 KB
• escherichia-coli-o157 15.01.2007, 5 Sayfa, 34 KB
• giardia-intestinalis 15.01.2007, 3 Sayfa, 22 KB
• hepatitis-a-virus 15.01.2007, 2 Sayfa, 35 KB
• listeria-monocytogenes 15.01.2007, 4 Sayfa, 30 KB
• mycobacterium-bovis 15.01.2007, 3 Sayfa, 20 KB
• non-o157-shiga toxin producing e.coli 15.01.2007, 4 Sayfa, 25 KB
• non-typhoid-salmonellae 15.01.2007, 3 Sayfa, 25 KB
• norwalk-like-viruses 15.01.2007, 4 Sayfa, 27 KB
• salmonella-typhi 15.01.2007, 3 Sayfa, 21 KB
• scombroid-poisoning 15.01.2007, 4 Sayfa, 28 KB
• shigella 15.01.2007, 3 Sayfa, 22 KB
• staphylococcus-aureus 15.01.2007, 4 Sayfa, 31 KB
• toxoplasma-gondii 15.01.2007, 3 Sayfa, 22 KB
• vibrio-cholerae 15.01.2007, 3 Sayfa, 23 KB
• vibrio-parahaemolyticus 15.01.2007, 3 Sayfa, 21 KB
• vibrio-vulnificus 15.01.2007, 2 Sayfa, 23 KB
• yersinia-enterocolitica 15.01.2007, 2 Sayfa, 35 KB
     
Bağlantılar

Gıda Kalite ve Güvenliği Faydalı Bağlantıları

 
  • Food Safety & Preservation and Nutrition, Diet & Health (Kurutma, konserve, dondurma, turşu vb. üretim teknikleri ve sorunlara önlemler; acil durumlarda gıda güvenliği vb.) (Clemson Extension)
  • Canadian Food inspection Agency (HACCP generic modelleri, allerjenler, gıda kaynaklı hastalıklar, gıda geri çekme alarmları vb.)  
  • FDA Center for Food Safety and Applied Nutrition (HACCP generic modelleri, allerjenler, gıda kaynaklı hastalıklar, gıda geri çekme alarmları vb.)  
     
 

Faydalı Web Siteleri

 
  • Food - İnfo (Türkçe) (Allerjenler, Katkı Maddeleri vb.)
   
 

MEGEP Eğitim Notları

 
   •Gıda Teknolojisi - Mesleki Beceri Geliştirme Eğitim Notları
 

Codex Alimentarius

 
Konu Bazlı FAO Kitapları • Food Hygiene - Basic Texts (4. edition)  
• Food Labelling - Complete Texts (5. edition)  
• Organically Produced Foods (3. edition)  
• Animal food production (2. edition)  
• Cereals, Pulses, Legumes and Vegetable Proteins (1. edition)  
• Fresh Fruits and Vegetables (1. edition)  
• Milk and Milk Products (2 edition)  
• Waters (1. edition)  
• Code of practice for fish and fishery products (1. edition)  
• Code of Practice for the Processing and Handling of Quick Frozen Foods
• Code of Hygienic Practice for Precooked and Cooked Foods in Mass Catering
   
Gıda Hijyeni • General Principles of Food Hygiene
   
Giriş • http://www.codexalimentarius.org/  
Ürün Standartlar • http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/en/