okyanusbilgiambari.com

 

  Yasal uyarı

okyanusdanismanlik.com

Anasayfa

Yalın Üretim

TPM &
Sütunları

TPM-SMED
Araçları

 

Kök Neden Analizi
Kalite Araçları

 KAİZEN-
8D-DMAIC

Gıda Mevzuatı

Gıda
Güvenliği

 
 
Gıda MEVZUATI
 
RASFF - food and feed safety alerts
 

 

   
   Türk Gıda Kodeksi Tam Liste  
 

• AB GIDA Mevzuatı  • Canada GIDA Mevzuatı

 
   Türk Gıda Kanunu  
 Türk Mevzuatı

• Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

 
  Hijyen Yönetmelikleri  
 Türk Mevzuatı

• Gıda Hijyeni Yönetmeliği

 
 Türk Mevzuatı

• Hijyen Eğitimi Yönetmeliği (MADDE 6 – (1) Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İş yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir.)

 
 Türk Mevzuatı

 • Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

 
 Türk Mevzuatı

 • Okul Kantinleri için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

 

 

   
  MİKROBİYOLOJİK Kriterler Mevzuatı  
Türk Mevzuatı

• Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

 
 AB Mevzuatı • COMMISSION REGULATION (EC) No 2073/2005of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs (AB Mikrobiyolojik Kriterleri)  

 

   
   BULAŞAN Kalıntı Limitleri Mevzuatı  
Türk Mevzuat

• Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği

 
 AB Mevzuatı • COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs (AB Bulaşanlar Limitleri)  

 Okyanus

• Mycotoxins: Detoxification   
• Mycotoxins: Prevention    

 

   
   TARIM İLAÇLARI Kalıntı Limitleri (MRL) Mevzuatı  
Türk Mevzuatı • Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği  
 AB Mevzuatı •  Search pesticide residues in EU pesticide database (AB tarım ilaçları veri tabanında tarım ilaçları limitlerinin araştırılması)  
• Regulatıon (Ec) No 396/2005 Of The European Parlıament And Of The Councıl of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC (AB Tarım İlaçları Kalıntı Limitleri)  
 ABD Mevzuatı  • PART 180—TOLERANCES AND EXEMPTIONS FOR PESTICIDE CHEMICAL RESIDUES IN FOOD  

 

   
   VETERİNER ilaçları Kalıntı Limitleri (MRL) Mevzuatı  
Türk Mevzuatı •Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması Ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği  
 AB Mevzuatı • COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010 of 22 December 2009 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin (AB VETERİNER ilaçları Kalıntı Limitleri)  

 

   Katkı Maddeleri Mevzuatı  
Türk Mevzuat

• Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

 

• Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği

 
Türk Mevzuatı

• Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik

 
 AB Mevzuatı • REGULATION (EC) No 1333/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on food additives  

• COMMISSION DIRECTIVE 2008/84/EC of 27 August 2008 laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners

 

• REGULATION (EC) No 1334/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on flavourings and certain food ingredients with flavouring properties for use in and on foods

 
ABD Mevzuatı • Food Additive Status List | FDA  
     
   Hazır Ambalajlı Ürünlerde GRAMAJ Kontrolü Mevzuatı  
Türk Mevzuatı • Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık Ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)  

 AB Mevzuatı

• COUNCIL DIRECTIVE of 20 January 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by weight or by volume of certain prepackaged products (76/211/EEC)

 
   Gıda ETİKETLEME Mevzuatı  
 

Türk Mevzuatı

• Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

 

• Türk Gıda Kodeksi Besleme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği

 
Besin Değerleri

• Gıda  Besin Değerleri-Gıda Bakanlığı
• Ürün Besin Değerleri-FDA

 
 AB Mevzuatı

• REGULATION (EU) No 1169/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006

 

• Nutrition and health claims made on foods

 
AB Mevzuatı

 • COMMISSION REGULATION (EC) No 41/2009 of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten

 
 FDA Kılavuzu

• USA Food Labelling Legislation  

 
 FDA Kılavuzu

• FDA Food Labelling Guide

 
     
Alerjen

Alerjen Listesi

 
Guide: Allergy Guides By FSA Food Allergy  
Food Intolerance and Coeliac Disease  
 OKYANUS

GIDA ALERJENLERİ, Belirtileri - Tedavisi Gıda Sektöründen Talepler ve Önlemler

 
     
Gıda Alerjisi ve GAPS Diyeti ile Tedavisi

Food Alergy: A Case Study  (İngilizce)
Dr Natasha Campbell-McBride
Journal of Orthomolecular Medicine, İlk Çeyrek, 2009, Cilt 24, 1, syf.31-41

   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU)
 
HAYVANSAL GIDALAR ÖZEL HİJYEN KURALLARI Yönetmeliği
 
Türk Mevzuatı

• Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

 
 AB
  Mevzuatı

• REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for on the hygiene of foodstuffs

 
     
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU)
 
SÜT ve ÜRÜNLERİ, PEYNİR Yönetmeliği, TEREYAĞI Tebliği
 
Süt ve Ürünleri

• Türk Gıda Kodeksi PEYNİR TEBLİĞİ (2015/6)  

 
• Türk Gıda Kodeksi AB Onaylı Süt Çiftlik ve Süt-Süt Ürünleri İşletmelerinin Onayı  

• Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği (2019/12)

 

• Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (2009/25)

 

• Türk Gıda Kodeksi Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği (2005/19)

 
   
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU)
 
DONDURULMUŞ GIDALAR Tebliğleri
 
DONDURULMUŞ Ürünler

• Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2014/47)

 

•  Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası Ve Taşınması Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/48)

 

 • Türk Gıda Kodeksi İnsan Tüketimine Sunulan Hızlı Dondurulmuş Gıdalarda Sıcaklığın Resmi Kontrolü İçin Kontrol Noktalarının Seçilmesi Ve Ölçüm Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2015/34)

 
   
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU)
 GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER Yönetmeliği
 
Türk Mevzuatı:  Ambalaj

• Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği

 

• Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (No: 2019/44) - Tebliğ eki

 

• Türk Gıda Kodeksi Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemelerde Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Tebliğ

 
AB
  Mevzuatı

• Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC

 

• COMMISSION REGULATION (EU) No  10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food
      Annex I: Substances (Spesific Migrasion Limits: Page 14);
      Annex II: Restirictions (Heavy Metals, aromatic amins, Page 74 )
      Annex III: Food Stimulants,Page 75;
      Annex IV Declaration of compliance: Page 81;
      Annex V: Complaince Testing, Page 82

 

• Union Guidance on Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food as regards information in the supply chain

 

• Regulation 282/2008 on Recycled Plastic Materials and Articles Intended to Come into Contact with Foods

 

 • EFSA issues about Plastic and Plastic Recycling

 
• Regulation 2023/2006 on Good Manufacturing Practice for Materials and Articles Intended to Come into Contact with Food  
• Regulation 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
• Candidate List substances of very high concern
 
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU)
 
İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA Yönetmelik
 
Türk Mevzuatı

• İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 

 
AB Mevzuatı

• Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption