okyanusbilgiambari.com

 

  Yasal uyarı

okyanusdanismanlik.com

Anasayfa

Yalın Üretim

TPM &
Sütunları

TPM-SMED
Araçları

 

Kök Neden Analizi
Kalite Araçları

 KAİZEN-
8D-DMAIC

Gıda
Mevzuatı

Gıda
Güvenliği


 

Kök Neden Analizi Bilgeseli
Beyin Fırtınası, Balık Kılçığı, Pareto
Histogram, Zaman, Dağılım, Korelasyon, Kontrol Grafikleri
Regresyon, IPK, Matematiksel Modelleme

 
 
 
TPM-
Yalın Üretim

  Yalın Araç :: Lean Tools
7 TEMEL :: 7 BASİC
Kök Neden Analizi Araçları :: Root Cause Tools
 Kalite Araç ve Tekniği :: Quality Tools
                     Sorun Çözme Teknikleri :: Problem Solving Techniques

 

TPM-Yalın Araç:
Pareto

 Okyanus: Excel'de (2 farklı yöntemle) PARETO çizimi ve yorumlanması  
     

TPM-Yalın Araç:
Histogram

 Okyanus: Excel'de 4 farklı yöntemle histogram çizimi ve histogramların yorumlanması Nisan 2019
   
     

TPM-Yalın Araç:
Kontrol Grafiği:

p, np Charts

  Okyanus: Stastical Process Control: Quality Control Charts in Hazelnut Cracking (13 Sayfa)
     

TPM-Yalın Araçları:

YouTube: Problem Solving Techiques with Excel Videos (Pareto, Değer Analizi, Balık Kılçığı, SWOT, PEST, Maliyet-Fayda, Akış Şeması; SIPOC vb.)
YouTube: Basic Statistics with Excel Videos (Histogram, Çizgi Grafiği, Doğrusal Regrasyon, Korelasyon Katsayısı, Tek Yönlü ANOVA, Chi-Square Testleri, t-testleri, Control Grafikleri)   
YouTube: Statistics with Excel 2010 Videos (Pareto, Histogram, Çizgi Grafiği, Dağılım Grafiği, Doğrusal Regrasyon, Korelasyon Katsayısı, Tek Yönlü ANOVA, Chi-Square Testleri, t-testleri, z-score, Kontrol Grafikleri, Vlookup; Özet Tablo)   
YouTube: Statistics with Excel 2013 Videos (Pareto, Çift Yönlü ANOVA)   
     
KÖK NEDEN
ANALİZİ

Beyin Fırtınası :: Brain Storming

     

Yalın Araç:
Beyin Fırtınası

Okyanus: Beyin Fırtınası Uygulama Tekniği (MindMap, 1 Sayfa)
Okyanus: Satış Düşüklüğü Nedenleri (MindMap, 1 Sayfa)
Okyanus: Muhasebe Sürecinin iyileştirilmesi (MindMap, 1 Sayfa)  
Okyanus: Tetkik Sürecinin iyileştirilmesi (MindMap, 1 Sayfa)  
     
KÖK NEDEN
ANALİZİ

BALIK KILÇIĞI/NEDEN - SONUÇ/ ISHIKAWA DİYAGRAMI
FIishbone/Cause-Effect Diagram

     
     
KÖK NEDEN
ANALİZİ

NEDEN - NEDEN ANALİZİ :: 5-WHYS