okyanusbilgiambari.com

Yasal uyarı
 

Anasayfa

Yalın Üretim

TPM-SMED

KAİZEN-8D-DMAIC
Kök Neden Analizi

Okyanus
Danışmanlık

Yalın
Fabrika - Şirket

 Yalın
Devlet-
Eğitim-Hastane

Gıda
Mevzuatı

Gıda
Güvenliği

 

KAİZEN-8D-DMAIC:
Beyin Fırtınası, Balık Kılçığı, 
Histogram, Pareto, Regresyon, Korelasyon
KAİZEN, A3 Raporu, 8D, DMAIC

 
 

Yalın Üretim

Yalın Araç:
KAİZEN: SÜREKLİ İYİLEŞTİRME  (Sorun/Problem Çözme)

Yalın Araç:
KAİZEN - SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

 Okyanus: İyileştirme Döngüsü Mart, 08
  İstanbul Sanayi Odası- Kolay Bilgi Seti 11-219: Sanayide Sürekli Gelişme için Kaizen Ekim, 10
  İstanbul Sanayi Odası - Kolay Bilgi Seti 11: Yaratıcı Bireyler için Kaizen Klavuzu Ekim, 10
        Video 1: Perfection 1/2
        Video 2: Perfection 2/2 
ingilizce, < 10 dak, Haziran, 11
ingilizce, < 10 dak, Haziran, 11
  Kaizen (34 Slide)
                                   Kaizen (44 Slide)
Slideshare, Mayıs 2014
  Kaizen Event Guide (28 Slide)
                                   
Kaizen Event Guide (54 Slide)
Slideshare, Mayıs 2014
  Örnek doküman 1: Kaizen Event.xls Excel, Kasım, 10
  Örnek doküman 2: Kaizen Macro.xls (Production capacity, Standart Work, Actual Condition Chart, Target Work Sheet, 5 S AuiditWork Sheet, Standart Work Sheet) Excel, Kasım, 10
 

Yalın Üretim

Yalın Araç:
A3 Problem Çözme Teknikleri

Yalın Araç:
A3

  Long “Patient To Bed” (P2B) times causing patient distress ingilizce, < 10 dak,Kasım, 10
 Okyanus: Örnek Doküman: A3 rapor formatı- pdf  (Turkçe)
 Okyanus: Örnek Doküman: A3 rapor formatı- word (Turkçe)  
 Ekim, 2010
 
 

8D, DMAİC Problem Çözme Teknikleri

8D, DMAİC

  İstanbul Sanayi Odası- Kolay Bilgi Seti 14-215: 6 Sigma: DMAIC Örneği  
  DMAIC Problem Solving Worksheet (DMAIC Problem Çözme Tekniği) Ocak,2011
Video 1: Toyota's 8 Step Practical Problem Solving Methodology Overview  ingilizce, 11 dak, Haziran, 12
  PDCA Problem Solving  Slideshare, Mayıs 2014
  8D Problem Solving (8D Problem Çözme Tekniği)  Slideshare, Mayıs 2014
  8D Problem Solving Worksheet (8D Problem Çözme Tekniği)
  8D Problem Solving Worksheet (Kısa format)
 14.1.2011
 
 
 
 

Yalın Üretim

Yalın Araç:
Kök Neden Analizi (Sorun/Problem Çözme) Teknikleri

 
 

TPM-Yalın Araç:
Neden Analizi

  Root Causes: İdentify, Eliminate, Prevent  Slideshare, Mayıs 2014
  Effective Meeting  Slideshare, Mayıs 2014
     

Yalın Araç:
Beyin Fırtınası

Okyanus: Beyin Fırtınası Uygulama Tekniği Temmuz, 07  
Okyanus: Satış Düşüklüğü Nedenleri Temmuz, 07  
 Okyanus: Fıstık Acılaşma Nedenleri Temmuz, 07  
 Okyanus: Fumigasyon Faaliyetinin iyileştirilmesi Temmuz, 07  
Okyanus: Sevkiyat Hataları ve Önlemleri Temmuz, 07  
Okyanus: Sevkiyat - Depo Sürecinin iyileştirilmesi Temmuz, 07  
Okyanus: Üretim sürecindeki İsraflar: Fireler, arızalar, hatalar,  iadeler, iş kazaları, beklemeler (FAHİŞB) Temmuz, 07  
Okyanus: Muhasebe Sürecinin iyileştirilmesi Temmuz, 07  
Okyanus: Tetkik Sürecinin iyileştirilmesi Temmuz, 07  
Okyanus: Operatör Eğitimi Planlama Örneği Temmuz, 07  
Okyanus: Operatör Eğitiminin Yetersizliğinin Aşılması Temmuz, 07  
Okyanus: İyileştirme planlaması - önceliklendirme Temmuz, 07  
Okyanus: Kalite Maliyetleri Temmuz, 07  
     
Yalın Araç:
7 Sorun Çözme Teknikleri -
 Okyanus:  İşletmelerde Pareto, X-R, Histogram, Pivot Tablo, Korrelasyon, Regrasyon ile temel veri analizi konuları  , 15.02.07
     

Yalın Araç:
Histogram

  Okyanus: İşletmelerde Histogram yapılabilecek veri analizi konuları  , Kasım, 10
     

Proses Cpk Değeri Hesabı

Video: Proses Cpk Değeri Cpk calculation  ingilizce, < 10 dak, Nisan 14
     

Yalın Araç:
p, np Charts

  Okyanus: Stastical Process Control: Quality Control Charts in Hazelnut Cracking Şubat, 07  
     

Yalın Araç:
Matematiksel Modelleme -
RSM

  Okyanus: Mathematical Analysis of Color and Chemical Changes of Roasted Hazelnuts 24.11.2003,175 Sayfa,
     

Yararlı web sitesi

www.statisticalsolutions.net (SPC, Yalın üretim, 6 Sigma konularında dokümanlar)  
     
 

 

   İletişim:

Okyanus Danışmanlık

Tel:(+90) 232 362 9944  

okyanus@okyanusdanismanlik.com

 Sosyal Sorumluluğumuz
www.okyanusbilgiambari.com
Murat - Nurdan Özdemir

.


Okyanus Danışmanlık  “Maliyet Düşüren Akıllı Sistemler Kurar”

 Copyright © 2000. Tüm hakları saklıdır. Son Güncelleme: 20.Eylül.2017