okyanusbilgiambari.com

 

  Yasal uyarı

okyanusdanismanlik.com

Anasayfa

Yalın Üretim

TPM &
Sütunları

TPM-SMED
Araçları

 

Kök Neden Analizi
Kalite Araçları

 KAİZEN-
8D-DMAIC

Gıda
Mevzuatı

Gıda
Güvenliği

 

TPM-Toplam Verimli Bakım Sütunları/Stratejileri:
S1.Kobetsu Kaizen S2.Otonom Bakım S3.Planlı Bakım
 S4. Eğitim S5. Erken Ürün-Erken Ekipman
S6. Kalite Bakımı S7. TPM-Ofis S8. Çevre-Enerji-İSG

     
 

TPM

TPM
Toplam Verimli Bakım

 

JIPM -
TPM Kılavuzu

•  JIPM - TPM - Sample Format ***
(JIPM: Japan Institute of Plant Maintenance)
(570 Sayfa)
 Kasım, 2017
     

TPM Kılavuzu

•  Toplam Verimli Bakım (TPM) Kılavuzu (İstanbul Sanayi Odası - Kolay Bilgi No:216) (101 Sayfa)  
  •  TPM-Yalın Üretim Sunumu - ARÇELİK  
  •  TPM-Yalın Üretim Sunumu - FARBA  
     
TPM Ödülü • 2014 TPM Award Application Outline  Nisan, 2014
     

Toplam Verimli Bakım - TPM

• Youtube: TPM'i Anlamak Kolay (< 25 dak)   Mart, 2019
• Youtube: Four Princibles of TPM  (< 3 dak)   Nisan 2014
• TPM Sunumu (ingilizce) Nisan, 2014
• TPM: Total Productive Maintanence Slideshare, Mayıs 2014
     

TPM

1. TPM Sütunu :: KOBETSU KAİZEN

 
 
     
Kaizen • Okyanus: Kaizen Konuları ve Adımları (MindMap, 1 Sayfa) Kasım, 2017
• 6 Sigma (Kaizen) Kılavuzu (İstanbul Sanayi Odası - Kolay Bilgi No:215) (82 Sayfa) Kasım, 2017
• Sanayide Sürekli Gelişme için Kaizen (İstanbul Sanayi Odası - Kolay Bilgi No:219) (59 Sayfa) Kasım, 2017
• Yaratıcı Bireyler için Kaizen Kılavuzu (İstanbul Sanayi Odası - Kolay Bilgi No:219) (27 Sayfa) Kasım, 2017
 

KAİZEN - SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

   © Operational Excellence Consulting. All rights reserved.    Slideshare, Mayıs 2014
   © Operational Excellence Consulting. All rights reserved.  Slideshare, Mayıs 2017
 

TPM

2. TPM Sütunu :: OTONOM BAKIM
:: Autonomous Maintenance

 
 
     
Yalın Araç
Otonom Bakım
• 1© Operational Excellence Consulting. All rights reserved. 1 Autonomous Maintanence: İnspect, Maintain, Restore (OEC)  Slideshare, Mayıs 2014
• Otonom Bakım Sunumu (ingilizce) Nisan, 14
     
Doğru Yağlama • Okyanus: Tek Nokta Eğitimi: Doğru Yağlama  Aralık,2017
• Okyanus:  Tek Nokta Eğitimi: Rulmanların Doğru Yağlanması  Aralık,2017
     
Sıkıştırma • Okyanus:  Tek Nokta Eğitimi: Tork ve Yeniden Sıkıştırma  Aralık,2017
     

TPM

3. TPM Sütunu :: PLANLI BAKIM
:: Planned Maintenance

 
     
Arızaların Azaltılması • SKF: Gıda Sektöründe Arızaların Azatılması  Kasım, 2017
   
Motor Arızaları • ABB Motor Arızaları ve Önlenmesi  Kasım, 2017
   
Rulman Arızaları ve Bakımı NSK Rulman Arızaları ve Önlenmesi  Kasım, 2017
• SKF Rulman Bakım ve Yağlama Ürünleri  Kasım, 2017
     
     
Yağlama • SKF Yağlama Ürünleri ve Sistemleri  Kasım, 2017
   

Kestirimci Bakım

• Kestirimci Bakım (ARTESİS): Vaka Örnekleri Ocak, 16
• Kestirimci Bakım (ARTESİS): AMT Toolkit: Portatif Model
  
Youtube Video, Ocak, 16
• SKF Kestirimci Bakım Kataloğu  Kasım, 2017
     

TPM

4. TPM Sütunu :: EĞİTİM
:: Training

 
     
     
Erken Eğitim • Okyanus: Yeni iş Dünyasından İhtiyaç Duyulan Yetkinlikler (MindMap, 1 Sayfa) Nisan, 2018
• Okyanus: Eğitim Yöntemleri - İş Başı  
• Okyanus: Eğitim Yöntemleri - İş Dışı  
• Okyanus: Eğitim Yöntemleri - Oryantasyon  
• Okyanus: Eti Base Code 2007
 

TPM

5. TPM Sütunu :: ERKEN ÜRÜN - ERKEN EKİPMAN
:: Early Equipment/Product

 
Erken Ürün &
Erken Ekipman
•  Early Product (Bölüm 8.1 Sayfa 322) IPM - TPM - Sample Format (JIPM: Japan Institute of Plant Maintenance) (570 Sayfa)   Mayıs,18
•  Early Equipment (Bölüm 8.2 Sayfa 347) IPM - TPM - Sample Format (JIPM: Japan Institute of Plant Maintenance) (570 Sayfa)    Mayıs,18
     

TPM

6. TPM Sütunu :: KALİTE (&Ürün Güvenliği) BAKIMI
:: Quality Maintenance

 
İyileştirme:
Yönetim Sistemi
• Okyanus: Temel Kalite ve Gıda Güvenliği Dokümantasyonu (MindMap, 1 Sayfa) Mart, 2007
• Okyanus: Uygunsuzlukların kontrolü (MindMap, 1 Sayfa) Mart, 2007
• Okyanus: Kalite ve Gıda Güvenliği Temel Kavramları (ÖKP, O-ÖKP, KKN, İzleme, Geçerli Kılma, Doğrulama, Düzeltme, Düzeltici Faaliyet, Önleyici Faaliyet, İzlenebilirlik, Geri Çekme, Geri Çağırma) (MindMap, 1 Sayfa) Mart, 2007
     

Gıda Güvenliği

• www.okyanusbilgiambari.com gıda güvenliği sayfası  
     

TPM

7. TPM Sütunu :: TPM OFİS
:: TPM Office

 
TurQuality ile Kurumsallaşma •  Ekonomi Bakanlığı TurQuality Programı Ön Değerlendirme Seti
    Değerlendirme Konuları
    • 1. Stratejik Planlama
    • 2. Finansal Performans
    • 3. Tedarik Zinciri Operasyonu ve Servis Yönetimi
    • 4. Marka Yönetimi, Marka Gücü
    • 5. Ürün Tasarımı Geliştirme
    • 6. Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
    • 7. Kurumsal Yönetişim
    • 8. İnsan Kaynakları Yönetimi
    • 9. Bilgi Sistemleri
Mart,18
•  TurQuality Programı Destekleri
     
8. İnsan Kaynakları Yönetimi •  İnsan Kaynakları İç Denetim Soru Listesi (4 Ekip) (37 Sayfa) Mart,18
     

TPM

8a. TPM Sütunu: Çevre
 ÇEVRENİN KORUNMASI :: Environment Protection
   TEMİZ ÜRETİM :: Clean Production
 KAYNAK VERİMLİLİĞİ :: Resource Productivity

 
 
 
Temiz Üretim
(Atıkların Azaltılması)
• (Temiz Üretim) Yeşil Verimlilik (2007, vgm.sanayi.gov.tr, 104 Sayfa) Kasım, 2017
• Kobiler için (Temiz Üretim) Eko Verimlilik (2008, vgm.sanayi.gov.tr, 48 Sayfa) Kasım, 2017
• Sanayide Temiz Üretim Yöntem ve Uygulamaları Kılavuzu (TTGV, 2011, 98 Sayfa) Kasım, 2017
• Sanayide Temiz Üretim ve Eko Verimlilik: Örnek Uygulamalar (ODTÜ, 2009, 41 Sayfa) Kasım, 2017
• Su Verimliliği (2013, vgm.sanayi.gov.tr, 104 Sayfa) Kasım, 2017
• Süt Tesisinde Temiz Üretim Fırsatları (2007, 20 Sayfa) Kasım, 2017
• *** Prevention of Pollution in Dairy Industry (Süt Tesisinde Temiz Üretim Teknikleri) - RAC/CP (2002, 164 Sayfa) Kasım, 2017
• Temiz Üretim Rehberleri - Sektörel Uygulama Örnekleri (REC Türkiye) Web sitesi, Kasım, 2017
• Organik Atıklardan  Biyogaz ve Mikro Kojenerasyon ile Enerji Eldesi (Fritolay) Aralık, 2018
• Arıtma Çamurundan - Tavuk Gübresinden Enerji Eldesi (ARGES Makine) Aralık, 2018
• Arıtma Çamurundan - Hayvan Gübresinden Biyogaz/Enerji - Doğal Gübre Eldesi Aralık, 2018
 
Temiz Üretim
(Atık Suların Yeniden Kullanımı)
• Atık Suların Geri Kazanılması ve Yeniden Kullanılması
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/346357
2020
• Entegre Et Tesislerinde Atık Suyun Yeniden Kullanımı http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/47/1445/16235.pdf 2020
 
•  *** TURSEFF Yenilebilir Enerji AB Kredileri  Aralık 2018
•  *** TURSEFF Yenilebilir Enerji  Aralık 2018
•  *** TURSEFF Yenilebilir Enerji: Başarı Hikayesi 
        
Büyükbaş Hayvan Gübresinden Biyogaz Tesisi-POLRES (3.2 Milyon Euro)
         Tavuk Gübresinden Biyokütle Tesisi-POLRES (2.8 Milyon Euro)
 Aralık 2018
 
 
 
   
Kaynak Verimliliği
(Doğal Kaynak Tüketiminin Azaltılması)
• Sanayide Kaynak Verimliliği (2017, vgm.sanayi.gov.tr, 178 Sayfa) Kasım, 2017
• Sanayide Kaynak Verimliliği ÖZET (2017, vgm.sanayi.gov.tr, 2 Sayfa) Kasım, 2017
• Kaynak Verimliliği rehberi: ET ve Et Ürünleri İmalatı Rehberi (2016, vgm.sanayi.gov.tr, 140 Sayfa) Kasım, 2017
• Kaynak Verimliliği rehberi: ÖZET: ET ve Et Ürünleri İmalatı Rehberi (2016, vgm.sanayi.gov.tr, 2 Sayfa) Kasım, 2017
• Kaynak Verimliliği rehberi: Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Rehberi (2016, vgm.sanayi.gov.tr, 140 Sayfa) Kasım, 2017
• Kaynak Verimliliği rehberi: ÖZET: Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Rehberi (2016, vgm.sanayi.gov.tr, 2 Sayfa)  Kasım, 2017
   
Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Temel Dokümantasyonu ve Altyapı Şartları • Okyanus: Çevre Temel Dokümantasyonu ve Temel Uygulamaları (MindMap, 1 Sayfa) 14.08.2007
• Okyanus: Çevre Temel Altyapı Şartları ve İyileştirme Önerileri (MindMap, 1 Sayfa) 13.08.2007
• Kaç Ağaç dikmeliyiz: Ev yaşantısı için 5 ağaç/yıl, mazotlu araba ile 10 bin km için 15 ağaç, benzinli araba ile 10 bin km için 5 ağaç  30.09.08
     

TPM

8b. TPM Sütunu : ENERJİ Verimliliği 
:: Energy Productivity

 

 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı VAP (Verimlilik Arttırıcı Proje) Destekleri •  ***Enerji Verimliliği BAKANLIK Destekleri (5 Milyon TL'ye kadar proje bedelinin %30'u Hibe; Gönüllü Anlaşma ile 3 Senede %10 enerji yoğunluğu azaltılması karşılığı anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %30’u, 1 milyon Türk Lirasını geçmemek kaydıyla destek mahiyetinde nakdi hibe)  Kasım, 2017
•  Mevzuat: Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımınında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmeli (Enerji Yöneticisi veya Enerji Yönetimi Birimi, Enerji Verimliliği Şirketleri ile Hazırlanan VAP projesi başvuruları, Gönüllü Anlaşma)  Kasım, 2017
•  Desteklenen Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP): 2011-2019  Mayıs, 2018
•  Enerji Verimliliği Teşvikleri (gapgreen.org)  Kasım, 2017
     

Enerji Etüdleri

 •  Enerji Etüdlerinde Kullanılan Ölçme Cihazları (Testo, gapgreen.org)  Kasım, 2017
 •  Enerji Etüd Rapor Kapsamı - Hesaplama Örnekleri  Kasım, 2017
 •  Enerji Etüd Rapor Formatı (Enerji Bakanlığı)  Kasım, 2017
 •  Enerji Etüd Rapor Formatı - Sanayi - Detaylı (Enerji Bakanlığı)  Kasım, 2017
  •   
•  *** TURSEFF Enerji Verimliliği Kredileri  Aralık 2018
•  *** TURSEFF Enerji Verimliliği Teknoloji Seçim Aracı  Aralık 2018
•  *** TURSEFF Enerji Verimliliği Başarı Hikayeleri   Aralık 2018
 

Enerji Verimliliği Mevcut Durum Belirleme Soru Listeleri
(Energy Efficiency Self Assessment  Checklist)

 • *** Ekipman enerji Verimliliği değerlendirme soru listesi (Motor, pompa, basınçlı hava, aydınlatma, kazan-buhar sistemleri, enerji üretim tesisi) Kasım, 2020
 •  ***Motor enerji verimliliği değerlendirme soru listesi ve tasarruf hesapları Kasım, 2020
 •  ***Pompa enerji verimliliği değerlendirme soru listesi ve tasarruf hesapları Kasım, 2020
 •  ***Basınçlı hava enerji verimliliği değerlendirme soru listesi ve tasarruf hesapları Kasım, 2020
 •  ***Kazan - buhar sistemleri enerji verimliliği değerlendirme soru listesi ve tasarruf hesapları Kasım, 2020
     

Enerji Verimliliği:
Örnek Uygulamalar

• *** Enerji Verimli Sanayi: Yöntemler ve Tasarruf Oranları  Kasım, 2017
•  Sanayide Enerji Verimliliği Isıl Mekanik Sistemler (Kazan, Fırın, Tesisat, İklimlendirme- Havalandırma, Pompa, Basınçlı Hava) (MMO, gapgreen.org-2015)  Kasım, 2017
•  Sanayide Enerji Verimliliği Örnek Projeler: Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu-2010  Kasım, 2017
•  Sanayide Enerji Verimliliği Örnek Projeler: Enerji Bakanlığı-2013  Kasım, 2017
•  Sanayide Enerji Verimliliği Örnek Projeler: ASELSAN  Kasım, 2017
•  Sanayide Enerji Verimliliği Örnek Projeler: ARÇELİK  Kasım, 2017
•  Enerji Verimliliği Örnek Projeler: Schneider Elektrik  2017
     

Basınçlı Hava Sistemleri Verimliliği

• Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Basınçlı hava kaçaklarının giderilmesi, Düşük basınçlı hava kullanımı, kompresör havasının dış ortamdan alınması, Kapasite kontrollü yüksek verimli kompresör)  Kasım, 2017
• Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği (Bir Çelik Fabrikasında Basınçlı Hava Denetim Çalışması, Altuğ Karataş)  Kasım, 2017
•   Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği El Kitabı (BUSİAD)  Kasım, 2017
•   Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği (Eren Soylu)  Kasım, 2017
  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Kompresörde değişken hız sürücü ile %20 enerji tasarrufu (Sayfa 15/28)  Kasım, 2017
   

Elektrik Motorları Verimliliği

• *** Boron Max1002 ile Redüktörlerde %10 Enerji tasarrufu  Nisan, 2020
•  *** Bakanlık: Yüksek Verimli Elektrik Motorları ve Enerji Tasarrufu (Düşük yük için düşük kapasiteli motor, pompa, fan, kompresör kullanımı)  Kasım, 2017
•  ***ABB Yüksek Verimli Elektrik Motorları ve Enerji Tasarrufu  Kasım, 2017
•  BALDOR Yüksek Verimli Elektrik Motorları ve Enerji Tasarrufu  Kasım, 2017
     

Kazan Verimliliği

•  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Kazanlarda verimin arttırılması, hava-yakıt oranının optimize edilmesi, Yakma havasının ısıtılması)  Kasım, 2017
•  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Kazan Verimliliği: %94-95 (Sayfa 11/28)  Kasım, 2017
   

Atık Isı Geri Kazanımı
(Kompresör, Klima, Kondenser, Baca Gazı)

•  Yakma Havasının Isıtılması (Reküperatör)-Baca gazındaki Atık Isının Geri Kazanılması  Kasım, 2017
•  Kazan - Proses fırınlarınındaki Atık Isılarının Geri Kazanılması (ESCON) (Ekonomizer uygulaması)  Ocak, 2022
•  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Kompresör atık ısısı geri kazanımı: 55 bin m3 doğalgaz tasarrufu/yıl (Sayfa 13/28)  Kasım, 2017
   

Proses Soğutma Sistemleri

•  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Soğutma Kulesi (Sayfa 12/28)  Kasım, 2017
   

Soğuk-Donuk Depo Yönetim Sistemleri

 
•  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - ESCON (Yüksek verimli ve merkezi soğutma grupları kullanımı)  Ocak, 2022
•  ***Akıllı Soğuk Hava Deposu Yönetimi OCTOPUSH (Cantek) ile %30-%70 Enerji Tasarrufu  Kasım, 2017
   

Sıcak-Soğuk Yüzey Yalıtımları

•  Soğuk ve sıcak yüzey yalıtımları: Vanalar, boru tesisatları  Kasım, 2017
   

Aydınlatma Verimliliği
(T5 Floresan, Elektronik Blastlı Floresan, Hareket Sensörler, LED/SOX lambalar, LED, Gün ışığı,  Yerleşim)

•  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Aydınlatma (İç aydınlatmada elektronik blastlı floresan kullanımı ile %30; LED lambalar ile %90; ortak alanlarda ve dış alanda hareket sensörleri ile %65 enerji tasarrufu) (Sayfa 19-24/28) Kasım, 2017
   
Ortam Isıtma - Soğutma Sistemlerinde (HVAC)Enerji Verimliliği •  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Kalorifer Sisteminde %30 Enerji Tasarrufu (Sayfa 10/28) Kasım, 2017
•  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Karışım havalı cihazlarla +%35 Enerji Tasarrufu (Sayfa 14/28)  Kasım, 2017
     

Binalarda Enerji Verimliliği
(Pencere, Duvar, Çatı Yalıtımı)

•  Sanayi Yapılarında Yalıtım (gapgreen.org)  (Yansıtıcı film)  Kasım, 2017
   

Elektrik Trafo ve Tesisatlarında Verimlik

• ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Kuru tip trafoya geçiş (Sayfa 26/28 )  Kasım, 2017
•  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Düşük Yükteki Trafoların İptali, Kuru Tip Trafoya Geçiş)  Kasım, 2017
   

Enerji Tüketimi Takibi

•  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Enerji tüketimi takibi)  Kasım, 2017
•  Enerji Yönetimi (gapgreen.org)  Kasım, 2017
     

TPM

8c. TPM Sütunu : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

İş Güvenliği

•  Okyanus: Temel İSG Eğitimi Kasım, 2017
•  Okyanus: İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Dokümantasyonu Kasım, 2017
•  Video:  NAPO'nun Maceraları Şubat, 15