okyanusbilgiambari.com

Yasal uyarı

okyanusdanismanlik.com

Anasayfa

Yalın Üretim

TPM &
Sütunları

TPM-SMED
Araçları

KAİZEN-
8D-DMAIC

Kök Neden Analizi
Kalite Araçları

Yalın
Fabrika - Şirket
- Devlet

Gıda
Mevzuatı

Gıda
Güvenliği

     

TPM-Toplam Verimli Bakım:
TPM
Sütunları/Stratejileri:
S1. Kobetsu Kaizen, S2. Otonom Bakım, S3.Planlı Bakım,
 S4. Eğitim, S5. Kalite Bakımı, S6. TPM-Ofis,
S7. Erken Ürün-Erken Ekipman, S8. Çevre-İSG-Enerji

     
 

TPM

TPM
Toplam Verimli Bakım

 

JIPM -
TPM Kılavuzu

  JIPM - TPM - Sample Format ***
(JIPM: Japan Institute of Plant Maintenance)
 Kasım, 2017
     

TPM Kılavuzu

  Toplam Verimli Bakım (TPM) Kılavuzu (İstanbul Sanayi Odası - Kolay Bilgi No:216) (101 Sayfa) Ekim, 2010
     
TPM Ödülü  2014 TPM Award Application Outline  Nisan, 2014
     

Toplam Verimli Bakım - TPM

Video: Four Princibles of TPM  ingilizce, < 3 dak, Nisan 14
TPM Sunumu (ingilizce) Nisan, 2014
TPM: Total Productive Maintanence Slideshare, Mayıs 2014
     

TPM

1. TPM Sütunu:
KOBETSU KAİZEN

 
 
     
Kaizen  Okyanus: Kaizen Konuları ve Adımları (MindMap, 1 Sayfa) Kasım, 2017
6 Sigma (Kaizen) Kılavuzu (İstanbul Sanayi Odası - Kolay Bilgi No:215) (82 Sayfa) Kasım, 2017
Sanayide Sürekli Gelişme için Kaizen (İstanbul Sanayi Odası - Kolay Bilgi No:219) (59 Sayfa) Kasım, 2017
Yaratıcı Bireyler için Kaizen Kılavuzu (İstanbul Sanayi Odası - Kolay Bilgi No:219) (27 Sayfa) Kasım, 2017
 

KAİZEN - SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

   © Operational Excellence Consulting. All rights reserved.    Slideshare, Mayıs 2014
   © Operational Excellence Consulting. All rights reserved.  Slideshare, Mayıs 2017
  © Operational Excellence Consulting. All rights reserved. Slideshare, Mayıs 2014
        Video 1: Perfection 1/2
        Video 2: Perfection 2/2 
ingilizce, < 10 dak, Haziran, 11
ingilizce, < 10 dak, Haziran, 11
  Örnek doküman 1: Kaizen Event.xls Excel, Kasım, 10
  Örnek doküman 2: Kaizen Macro.xls (Production capacity, Standart Work, Actual Condition Chart, Target Work Sheet, 5 S AuiditWork Sheet, Standart Work Sheet) Excel, Kasım, 10
 

TPM

2. TPM Sütunu:
OTONOM BAKIM :: Autonomous Maintenance

 
 
     
Yalın Araç
Otonom Bakım
1© Operational Excellence Consulting. All rights reserved. 1 Autonomous Maintanence: İnspect, Maintain, Restore (OEC)  Slideshare, Mayıs 2014
Otonom Bakım Sunumu (ingilizce) Nisan, 14
     
Doğru Yağlama Okyanus: Tek Nokta Eğitimi: Doğru Yağlama  Aralık,2017
Okyanus:  Tek Nokta Eğitimi: Rulmanların Doğru Yağlanması  Aralık,2017
     
Sıkıştırma Okyanus:  Tek Nokta Eğitimi: Tork ve Yeniden Sıkıştırma  Aralık,2017
     

TPM

3. TPM Sütunu:
PLANLI BAKIM :: Planned Maintenance

 
     
Arızaların Azaltılması SKF: Gıda Sektöründe Arızaların Azatılması  Kasım, 2017
     
Motor Arızaları ABB Motor Arızaları ve Önlenmesi  Kasım, 2017
     
Rulman Arızaları ve Bakımı NSK Rulman Arızaları ve Önlenmesi  Kasım, 2017
SKF Rulman Bakım ve Yağlama Ürünleri  Kasım, 2017
     
     
Yağlama SKF Yağlama Ürünleri ve Sistemleri  Kasım, 2017
     

Kestirimci Bakım

Kestirimci Bakım (ARTESİS): Vaka Örnekleri Ocak, 16
Kestirimci Bakım (ARTESİS): AMT Toolkit: Portatif Model
  
Youtube Video, Ocak, 16
SKF Kestirimci Bakım Kataloğu  Kasım, 2017
     

TPM

4. TPM Sütunu:
EĞİTİM :: Training

 
     
 

TPM

5. TPM Sütunu:
ERKEN ÜRÜN - ERKEN EKİPMAN :: Early Equipment/Product

 
     
     
     

TPM

6. TPM Sütunu:
KALİTE BAKIMI :: Quality Maintenance

 
İyileştirme:
Yönetim Sistemi
Okyanus: Temel Kalite ve Gıda Güvenliği Dokümantasyonu (MindMap, 1 Sayfa) Mart, 2007
Okyanus: Uygunsuzlukların kontrolü (MindMap, 1 Sayfa) Mart, 2007
Okyanus: Kalite ve Gıda Güvenliği Temel Kavramları (ÖKP, O-ÖKP, KKN, İzleme, Geçerli Kılma, Doğrulama, Düzeltme, Düzeltici Faaliyet, Önleyici Faaliyet, İzlenebilirlik, Geri Çekme, Geri Çağırma) (MindMap, 1 Sayfa) Mart, 2007
     

TPM

7. TPM Sütunu:
TPM OFİS :: TPM Office

 
Sürekli İyileştirme:
Satınalma, Satış
Okyanus: Stokların Azaltılması (MindMap, 1 Sayfa) Ara,10
            Video : İnventory (simpleximprovement) ingilizce, < 17 dak, Haz,12
Okyanus: Zirai Satınalma Sürecinin iyileştirilmesi (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07
Okyanus: Satınalma Sürecinin iyileştirilmesi (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07
Okyanus: Satış Sürecinin iyileştirilmesi (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07

 

 
     

TPM

8a. TPM Sütunu:
 ÇEVRENİN KORUNMASI :: Environment Protection
   TEMİZ ÜRETİM :: Clean Production
 KAYNAK VERİMLİLİĞİ :: Resource Productivity

 
Temiz Üretim
(Atıkların Azaltılması)
(Temiz Üretim) Yeşil Verimlilik (2007, vgm.sanayi.gov.tr, 104 Sayfa) Kasım, 2017
  Lean Green Manufacting: Woodfold Manufacturing Case Study Nisan, 14
Kobiler için (Temiz Üretim) Eko Verimlilik (2008, vgm.sanayi.gov.tr, 48 Sayfa) Kasım, 2017
Sanayide Temiz Üretim Yöntem ve Uygulamaları Kılavuzu (TTGV, 2011, 98 Sayfa) Kasım, 2017
Sanayide Temiz Üretim ve Eko Verimlilik: Örnek Uygulamalar (ÖDTÜ, 2009, 41 Sayfa) Kasım, 2017
Su Verimliliği (2013, vgm.sanayi.gov.tr, 104 Sayfa) Kasım, 2017
Süt Tesisinde Temiz Üretim Fırsatları (2007, 20 Sayfa) Kasım, 2017
*** Prevention of Pollution in Dairy Industry (Süt Tesisinde Temiz Üretim Teknikleri) - RAC/CP (2002, 164 Sayfa) Kasım, 2017
UNİDO (Temiz Üretim) EKO VERİMLİLİK PROGRAMI - TÜRKİYE Web sitesi, Kasım, 2017
Temiz Üretim Rehberleri - Sektörel Uygulama Örnekleri (REC Türkiye) Web sitesi, Kasım, 2017
     
Kaynak Verimliliği
(Doğal Kaynak Tüketiminin Azaltılması)
Sanayide Kaynak Verimliliği (2017, vgm.sanayi.gov.tr, 178 Sayfa) Kasım, 2017
Sanayide Kaynak Verimliliği ÖZET (2017, vgm.sanayi.gov.tr, 2 Sayfa) Kasım, 2017
Kaynak Verimliliği rehberi: ET ve Et Ürünleri İmalatı Rehberi (2016, vgm.sanayi.gov.tr, 140 Sayfa) Kasım, 2017
Kaynak Verimliliği rehberi: ÖZET: ET ve Et Ürünleri İmalatı Rehberi (2016, vgm.sanayi.gov.tr, 2 Sayfa) Kasım, 2017
Kaynak Verimliliği rehberi: Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Rehberi (2016, vgm.sanayi.gov.tr, 140 Sayfa) Kasım, 2017
Kaynak Verimliliği rehberi: ÖZET: Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Rehberi (2016, vgm.sanayi.gov.tr, 2 Sayfa)  Kasım, 2017
     
Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Temel Dokümantasyonu ve Altyapı Şartları Çevre Temel Dokümantasyonu ve Temel Uygulamaları (MindMap, 1 Sayfa) 14.08.2007
Çevre Temel Altyapı Şartları ve İyileştirme Önerileri (MindMap, 1 Sayfa) 13.08.2007
  Çevre Yönetim Sistemi Rehberi (İstanbul Sanayi Odası:  94 Sayfa) Eylül, 2017
  Sanayide Acil Durum Planlama ve Kriz Yönetimi Rehberi (İstanbul Sanayi Odası:  169 Sayfa) Eylül, 2017
  Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi (İstanbul Sanayi Odası:  140 Sayfa) Eylül, 2017
  Endüstriyel Büyük Kaza Risklerinin Azaltılması Rehberi (88 Sayfa  
Kaç Ağaç dikmeliyiz: Ev yaşantısı için 5 ağaç/yıl, mazotlu araba ile 10 bin km için 15 ağaç, benzinli araba ile 10 bin km için 5 ağaç  30.09.08
     

Yalın Çevre
Lean Environment 

  Lean Manufacturing and the Environment: Ignoring the 8th Deadly Waste Leaves Money on the Table Nisan, 14
  The Environmental Professional’s Guide to Lean & Six Sigma Nisan, 14
  The Lean and Chemicals Toolkit Nisan, 14
  The Lean and Environment Toolkit Nisan, 14
  The Lean and Energy Toolkit  
  Lean in Air Permitting Guide  
  Pursuing Perfection: Case Studies Examining Lean Manufacturing Strategies, Pollution Prevention, and Environmental Regulatory Management Implications Nisan, 14
  Working Smart for Environmental Protection Nisan, 14
  Lean Manufacturing and the Environment Nisan, 14
     

TPM

8b. TPM Sütunu:
ENERJİ Verimliliği  :: Energy Productivity

 
     
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı VAP (Verimlilik Arttırıcı Proje) Destekleri   ***Enerji Verimliliği BAKANLIK Destekleri (300 bin TL'ye kadar, Proje Bedelinin %30'u Hibe; Gönüllü Anlaşma ile 3 Senede %10 enerji yoğunluğu azaltılması karşılığı En fazla 200 bin TL)  Kasım, 2017
  Mevzuat: Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliği (Enerji Yöneticisi veya Enerji Yönetimi Birimi, Enerji Verimliliği Şirketleri ile Hazırlanan VAP projesi başvuruları, Gönüllü Anlaşma)  Kasım, 2017
  Enerji Verimliliği Uygulama Tebliği: Projeler - Enerji Etüdü Raporları (EİE)  Kasım, 2017
  Enerji Etüdü Örnek Rapor Formatı (eie.gov.tr)  Kasım, 2017
  Enerji Etüdü Örnek Raporu (EİE-UETM)  Kasım, 2017
  Verimlilik Arttırıcı Proje Başvuruları 2017  Kasım, 2017
  Verimlilik Arttırıcı Desteklenen Projeler 2009-2017  Kasım, 2017
  Verimlilik Arttırıcı Desteklenen Projeler 2017  Kasım, 2017
  Yetkili Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Firmaları Listesi  Kasım, 2017
  Enerji Verimliliği Teşvikleri (gapgreen.org)  Kasım, 2017
  Enerji Verimliliği Mevzuatı  Kasım, 2017
  Sanayi Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü  Kasım, 2017
  Enerji Sektörüne Bakış (gapgreen.org)  Kasım, 2017
     

Enerji Verimliliği

  The Lean and Energy Toolkit  Nisan, 14
  ***Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu  Kasım, 2017
  ***Enerji Verimli Sanayi (Yöntemler ve Tasarruf Oranları)  Kasım, 2017
  Enerji Etüdlerinde Kullanılan Ölçme Cihazları (Testo, gapgreen.org)  Kasım, 2017
  ***Isıl Mekanik Sistemlerde Enerji Verimliliği (MMO, gapgreen.org)  Kasım, 2017
  Sanayi Yapılarında Yalıtım (gapgreen.org)  Kasım, 2017
  Isıl Mekanik Sistemlerde Enerji Verimliliği (MMO, gapgreen.org)  Kasım, 2017
  Sanayi'de Enerji Verimliliği- İyileştirme Örnekleri  Kasım, 2017
  ***ASELSAN'da Enerji Verimliliği  Kasım, 2017
  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği  Kasım, 2017
  Enerji Verimliliği Çözüm Katalogu - Schneider Elektrik  Kasım, 2017
     

Enerji Kaynağı Değiştirme

   Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Yakıtların karşılaştırılması)  Kasım, 2017
   Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (LPG'li forkliften elektrikli forklifte geçiş)  Kasım, 2017
   
     

Basınçlı Hava Sistemleri Verimliliği

  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Basınçlı hava kaçaklarının giderilmesi, Düşük basınçlı hava kullanımı, kompresör havasının dış ortamdan alınması, Kapasite kontrollü yüksek verimli kompresör)  Kasım, 2017
  Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği (Bir Çelik Fabrikasında Basınçlı Hava Denetim Çalışması, Altuğ Karataş)  Kasım, 2017
   Basınçlı Hava Sistemleri (Enerji Verimliliği) (eie.gov.tr)  Kasım, 2017
   Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği El Kitabı (BUSİAD)  Kasım, 2017
   Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği (Eren Soylu)  Kasım, 2017
  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Kompresörde değişken hız sürücü ile %20 bin enerji tasarrufu (Sayfa 15/28)  Kasım, 2017
  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Basınçlı Havalı Aletlerin Elektriklendirilmesi, Basınçlı Hava Tesisatındaki Kaçakların Giderilmesi)  Kasım, 2017
     

Elektrik Motorları Verimliliği

  Mevzuat: Verimli Elektrik Motorları ve Değişken Hız Sürücüsü Zorunluluğu (1.1.2017 itibariyle)  Kasım, 2017
  Elektrik Motor Sistemlerinde Enerji Verimliliği (eie.gov.tr)  Kasım, 2017
  Bakanlık: Yüksek Verimli Elektrik Motorları ve Enerji Tasarrufu  Kasım, 2017
  ***ABB Yüksek Verimli Elektrik Motorları ve Enerji Tasarrufu  Kasım, 2017
  BALDOR Yüksek Verimli Elektrik Motorları ve Enerji Tasarrufu  Kasım, 2017
  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Yüksek verimli motorlar, Fan sistemleri, Yüksek verimli kayışlar, Pompa sistemleri)  Kasım, 2017
  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Düşük yük için düşük kapasiteli pompa, fan, kompresör kullanımı)  Kasım, 2017
     

Kazan Verimliliği

  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Kazanlarda verimin arttırılması, hava-yakıt oranının optimize edilmesi, Yakma havasının ısıtılması)  Kasım, 2017
  Yakma Havasının Isıtılması (Reküperatör)-Baca gazındaki Atık Isının Geri Kazanılması  Kasım, 2017
  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Kazan Verimliliği: %94-95 (Sayfa 11/28)  Kasım, 2017
  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Oksijen Trimli Oransal Brülör, Türbülatör)  Kasım, 2017
  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Kızgın su yerine sıcak su kullanımı)  Kasım, 2017
     

Atık Isı Geri Kazanımı
(Kompresör, Klima, Kondenser, Baca Gazı)

  Yakma Havasının Isıtılması (Reküperatör)-Baca gazındaki Atık Isının Geri Kazanılması  Kasım, 2017
  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Kompresör atık ısısı geri kazanımı: 55 bin m3 doğalgaz tasarrufu/yıl (Sayfa 13/28)  Kasım, 2017
  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Atık ısı geri kazanımı)  Kasım, 2017
  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Kompresör, klima, kondenser ve baca gazındakı atık ısıların geri kazanımı)  Kasım, 2017
     

Proses Soğutma Sistemleri

  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Soğutma Kulesi (Sayfa 12/28)  Kasım, 2017
   Kasım, 2017
     

Soğuk-Donuk Depo Yönetim Sistemleri

  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu  Kasım, 2017
  ***Akıllık Soğuk Hava Deposu Yönetimi OCTOPUSH (Cantek) ile %30-%70 Enerji Tasarrufu  Kasım, 2017
     
     

Sıcak-Soğuk Yüzey Yalıtımları

  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Soğuk ve sıcak yüzey yalıtımları: Vanalar, boru tesisatları)  Kasım, 2017
   Kasım, 2017
     

Aydınlatma Verimliliği
(T5 Floresan, Elektronik Blastlı Floresan, Hareket Sensörler, LED/SOX lambalar, LED, Gün ışığı,  Yerleşim)

  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Yüksek verimli aydınlatma)  Kasım, 2017
  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Aydınlatma (İç aydınlatmada elektronik blastlı floresan kullanımı ile %30; LED lambalar ile %90; ortak alanlarda ve dış alanda hareket sensörleri ile %65 enerji tasarrufu) (Sayfa 19-24/28)  Kasım, 2017
  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (T5 Floresan, LED, Gün ışığı, Sensör Kullanımı)  Kasım, 2017
  Enerji Verimliliği Çözüm Katalogu - Schneider Elektrik  Kasım, 2017
     
Ortam Isıtma - Soğutma Sistemlerinde (HVAC)Enerji Verimliliği   Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu  Kasım, 2017
  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Kalorifer Sisteminde %30 Enerji Tasarrufu (Sayfa 10/28)  Kasım, 2017
  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Karışım havalı cihazlarla +%35 Enerji Tasarrufu (Sayfa 14/28)  Kasım, 2017
  Enerji Verimliliği Çözüm Katalogu - Schneider Elektrik  Kasım, 2017
     

Binalarda Enerji Verimliliği
(Pencere, Duvar, Çatı Yalıtımı)

  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Yansıtıcı film)  Kasım, 2017
   
  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Hızlı kapanan kapıya geçiş)  Kasım, 2017
     

Elektrik Trafo ve Tesisatlarında Verimlik

  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Kuru tip trafoya geçiş (Sayfa 26/28 )  Kasım, 2017
  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Düşük Yükteki Trafoların İptali, Kuru Tip Trafoya Geçiş)  Kasım, 2017
     

Enerji Tüketimi Takibi

  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Enerji tüketimi takibi)  Kasım, 2017
  Enerji Verimliliği Çözüm Katalogu - Schneider Elektrik  Kasım, 2017
  Enerji Yönetimi (gapgreen.org)  Kasım, 2017
     

TPM

8c. TPM Sütunu:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI :: H&S

 

İş Güvenliği

  Okyanus: Temel İSG Eğitimi Kasım, 2017
  Okyanus: İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Dokümantasyonu Kasım, 2017
  Video: NAPO'nun Maceraları veya NAPO'nun Maceraları Şubat, 15
     
ETİ Sosyal Sorumluluk Şartları - Eti Base Code   Eti Base Code Şubat, 07
     

TPM

8d. TPM Sütunu:
GIDA GÜVENLİĞİNİN-GÜVENİLİRLİĞİNİN-SAVUNMASININ SAĞLANMASI  ::
Food Safety-Fraud-Defence

Gıda Güvenliği

  www.okyanusbilgiambari.com gıda güvenliği sayfası  
 

 

   İletişim:

Okyanus Danışmanlık

Tel:(+90) 232 362 9944  

okyanus@okyanusdanismanlik.com

 Sosyal Sorumluluğumuz
www.okyanusbilgiambari.com
Murat - Nurdan Özdemir

.


Okyanus Danışmanlık  “Maliyet Düşüren Akıllı Sistemler Kurar”

 Copyright © 2000. Tüm hakları saklıdır. Son Güncelleme: 20.Eylül.2017